Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Zamówienia/ Przetargi/ Licytacje Marta Pająk 24358
Rok 2004 Marta Pająk 23800
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Marta Pająk 23776
Zarządzenia Wójta Gminy Pawłowice Marta Pająk 23753
od roku 2010 Marta Pająk 23345
Dług publiczny Marta Pająk 22677
Jednostki Pomocnicze Gminy Aleksander Matula 22564
Sprawozdania budżetowe Marta Pająk 21884
Składy Rad jednostek pomocniczych Marta Pająk 21128
Gminna Biblioteka Publiczna Aleksander Matula 21016
Rok 2005 Marta Pająk 20670
Dyżury Sołtysów Aleksander Matula 20200
Gminny Zespół Oświaty Aleksander Matula 20198
Sesje Rady Gminy Marta Pająk 20035
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Marta Pająk 20029