Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marta Pająk 71910
Urząd Gminy Aleksander Matula 44290
Podatki i Opłaty Aleksander Matula 42897
Rekrutacja Aleksander Matula 34550
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 30552
Strategie, plany, programy, regulaminy Aleksander Matula 27212
Rok 2009 Marta Pająk 26712
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Aleksander Matula 26518
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Aleksander Matula 26341
Ustawy i Rozporządzenia Marta Pająk 26121
Budżet Marta Pająk 26110
Statuty jednostek pomocniczych Marta Pająk 25581
Rok 2008 Marta Pająk 25233
Protokoły z obrad sesji Aleksander Matula 25223