Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Aleksander Matula 66824
Urząd Gminy Marta Pająk 42694
Podatki i Opłaty Marta Pająk 41587
Rekrutacja Aleksander Matula 33259
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Tomasz Porwisz 32321
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 29971
Strategie, plany, programy, regulaminy Aleksander Matula 27116
Rok 2009 Marta Pająk 26706
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Aleksander Matula 26466
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Aleksander Matula 26296
Ustawy i Rozporządzenia Marta Pająk 26081
Budżet Marta Pająk 26013
Statuty jednostek pomocniczych Marta Pająk 25561
Rok 2008 Marta Pająk 25223
Protokoły z obrad sesji Marta Pająk 25136