Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marta Pająk 63017
Urząd Gminy Aleksander Matula 41394
Podatki i Opłaty Aleksander Matula 40951
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Rekrutacja Aleksander Matula 32007
Jednostki Organizacyjne Gminy Marta Pająk 29433
Strategie, plany, programy, regulaminy Marta Pająk 27050
Rok 2009 Marta Pająk 26693
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Aleksander Matula 26432
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Aleksander Matula 26241
Ustawy i Rozporządzenia Marta Pająk 26066
Budżet Marta Pająk 25965
Statuty jednostek pomocniczych Marta Pająk 25552
Rok 2008 Marta Pająk 25209
Protokoły z obrad sesji Marta Pająk 25100