Komisje stałe Rady Gminy


Komisja Działalności Społecznej w kadencji 2014-2018

08‑12‑2014 09:28:00
Główne zadania komisji:

- budżet gminy,
- oświata,
- kultura,
- sport,
- ochrona zdrowia,
- opieka społeczna,
- bezpieczeństwo i porządek publiczny

Skład komisji:
1. Dusza Zbigniew - Przewodniczący
2. Drobek Piotr - Zastępca Przewodniczącego
3. Herman Damian - Członek
4. Matera Helena - Członek
5. Sciskoł Marek - Członek
6. Szymura Aleksander - Członek
7. Tyszko Andrzej - Członek
8. Opacki Henryk - Członek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego w kadencji 2014-2018

08‑12‑2014 09:31:00
Główne zadania komisji:

- budżet gminy,
- ochrona środowiska naturalnego i gospodarka terenami,
- drogi gminne, mosty, place, organizacja ruchu,
- wodociągi, kanalizacja, utrzymanie czystości i porządku,
- porządek publiczny,
- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- lokalny transport zbiorowy

Skład komisji:
1. Krosny Alojzy - Przewodniczący
2. Klimosz Genowefa - Członek
3. Pietrek Bogusława - Członek
4. Pisarek Aureliusz - Członek
5. Szaweł Andrzej - Zastępca Przewodniczącego
6. Tekla Krzysztof - Członek
7. Wawrzyczek Kamil - Członek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komisja Rewizyjna w kadencji 2014-2018

08‑12‑2014 09:36:00
Główne zadania komisji:

- kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych (sołectw),
- opiniowanie wykonania budżetu,
- wykonywanie innych zadań kontrolnych

Skład komisji:
1. Tyszko Andrzej - Przewodniczący
2. Drobek Piotr - Członek
3. Klimosz Genowefa - Zastępca Przewodniczącego
4. Pietrek Bogusława - Członek
5. Matera Helena - Członek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  16‑08‑2012 15:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354
, w dniu:  16‑08‑2012 15:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2016 13:12:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie